My project-1 (62)

Vores virksomhedsansvar

Som ett säkerhetsföretag är vår högsta prioritet, kundernas säkerhet och välbefinnande. Vi förbättrar kontinuerligt vår verksamhet genom nära samarbete med våra leverantörer för att erbjuda de mest hållbara och effektiva produkterna och komponenterna som möjligt, samtidigt som vi säkerställer efterlevnad av lokala lagar och förordningar.

Mål inom dessa fokusområden kan vara: IT-säkra produkter, minskade Whistle blower rapporter, nöjt kundindex (NPS) och signerade etiska riktlinjer för affärspartners. Vi kommer också framöver tydligare se över hur de produkter som vi installerar produceras.

Detta område stöttar FN:s klimatmål

UN SDG 12 (Ansvarsfull konsumtion och produktion)

My project-1 (65)

Bæredygtig værdikæde

Vi ønsker en åben virksomhedskultur med høje etiske standarder baseret på respekt og samarbejde. Vi har nultolerance over for blandt andet diskrimination, chikane, korruption og miljøovertrædelser, og vi forventer det samme af vores partnere. 

Code of Conduct for Business partners
My project-1 (64)

Kompetenceudvikling

Hos CERTEGO forpligter vi os til at være en udviklende og attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Vi har vores eget CERTEGO Academy, der er skræddersyet til at vores medarbejdere kan udvikle sig yderligere i deres arbejde.

Læs mere om at arbejde hos CERTEGO
My project-1 (63)

IT- og informationssikkerhed

Via vores tjenester opbevarer vi en stor mængde fortrolige oplysninger og data, som det er vigtigt at passe godt på. Vigtigheden af at reducere risikoen for uautoriseret adgang, tyveri eller tab har høj prioritet for os og vores interessenter.

Læs mere om IT- og informationssikkerhed
Certificate 800x450

CERTEGOs certifikater

Når du vælger CERTEGO som leverandør af din sikkerhedsløsning, får du en partner, der følger etablerede kvalitets- og miljøledelsessystemer. Sammen med vores certificeringer, licenser og godkendelser, er det borgere for professionelle leverancer og opnåede resultater. Vi er stolte af vores løbende forbedringsindsats inden for alle områder af vores forretning.

Læs mere