Rådgivning vedr. sikkerhedsstatus

/global/scaled/4895x2130x0x602x1000x435/Other-certegoDK-billeder-produkter-ydelser-erhverv-konsulenttjenester-sikkerhed-energi-sikkerhedsstatus.jpg

Bygningens dørmiljøer kan til enhver tid sikres med systematisk sikkerhedsarbejde.

Kravene til sikkerhed og aktuelle produkter inden for mekaniske og elektroniske løsninger skal suppleres med en god sikkerhedsplan, og med rådgivning fra CERTEGO kan du føle dig sikker på, at alle døre har de mest optimale sikkerhedsløsninger.

I forbindelse med udarbejdelse af din sikkerhedsløsning, er samspillet med den sikringsansvarlige vigtig for os hos CERTEGO, og vi garanterer dig at alle muligheder bliver vendt, så du er rådgivet ned i mindste detalje.

Med udgangspunkt i opgavens kompleksitet udfører CERTEGOS konsulenter eller sikringsteknikere sikkerhedstjek, der tilgodeser behovene hos både bygningens ejere og brugere. Sammen med dig udarbejder vi en sikkerhedsløsning, der er skræddersyet til det aktuelle trusselsbillede.

Vi anbefaler, at du involverer os tidligst muligt i projekteringsfasen, så vores konsulenter eller sikringsteknikere hurtigst muligt kan udarbejde gennemtænkte og omkostningseffektive sikkerhedsløsninger. 

Udarbejdede beslagslister sikrer at gældende regler og forskrifter i forhold til brand, evakuering og indbrudssikring overholdes. Vi hjælper med at afklare grænsesnittet mellem de forskellige faggrupper, der skal arbejde i samme dørmiljø. 

Vi leverer D&V dokumentation (drift og vedligehold) til de kunder, der har dette behov. Vi anbefaler denne dokumentation, da den ved aktiv anvendelse bidrager til optimal funktionalitet og levetid på de valgte løsninger.

CERTEGOS fokusområder er mange herunder: Sikkerhedsinspektioner, beslagsspecifikationer, projektering, produktion, service, systemvedligeholdelse, indbrudssikring, låse- og nøgleservice, rådgivning inden for døre, portautomatik og adgangskontrol, alarm, serviceaftaler, kurs, ITV, energimålinger, kameraer, dokumentskabe, postbokse, systemadministration, vagtydelser.

Vil du høre mere eller ønsker du besøg af en af vores konsulenter eller sikringsteknikere så kontakt dit lokale CERTEGO kontor.