Projekteringsrådgivning

/global/scaled/5120x2227x0x806x1000x435/Other-certegoDK-billeder-produkter-ydelser-erhverv-konsulenttjenester-sikkerhed-energi-projekteringsradgivning.jpg

Konsulenter og specialister hos CERTEGO bistår med projekteringshjælp i forbindelse med sikkerhedsløsninger.

CERTEGO hjælper dig med at udarbejde gode og gennemtænkte beslagsløsninger, som forenkler bestillingen af døre, når det handler om udfræsninger og eventuelle forstærkninger.

Vi er med fra projektstart 

Vi anbefaler, at du involverer os så tidligt som muligt i projekteringsfasen, så vi kan udarbejde en gennemtænkt og omkostningseffektiv sikkerhedsløsning.

Grundig projektplanlægning giver et stærkt grundlag for løsninger, når det handler om kvalitetsniveau og volumen. Vi hjælper med at håndtere grænsesnit mellem de forskellige fagleverandører, der skal levere komponenter til samme dørmiljø.

Beslagslisten sikrer at gældende regler og forskrifter med hensyn til brand, evakuering og indbrudssikring overholdes.

Øg kvaliteten i sikkerhedsprojektet 

Vi leverer D&V dokumentation (drift og vedligehold) til de kunder, der har behov for det. Denne dokumentation anbefales, da den ved aktiv anvendelse bidrager til en optimal levetid og funktionalitet på de valgte løsninger.

Vi leverer løsninger, der er tilpasset alle gældende krav og påbud: 

CERTEGO sørger for, at sikkerhedsløsningerne overholder gældende love, forskrifter, påbud, retningslinjer og anbefalinger fra blandt andet: 

  • F&P – Forsikring & Pension
  • EU standarder - europæiske standarder
  • DS standarder - danske standarder
  • Bygningsreglementet
  • Stærkstrømsreglementet

Kontakt os vedrørende dine sikkerhedsbehov

Hvis du ønsker mere information, kan du kontakte nærmeste CERTEGO-kontor.