CERTEGO arbejder aktivt med miljø og kvalitet

Kvalitets- og miljøspørgsmål er en selvfølge i dag – og meget vigtige for CERTEGO. Vi er stolte over vores kvalitetsledelsessystem, der er certificeret i henhold til ISO 9001.

Sustainable  Forrest 1200

Certificering i henhold til ISO 9001 indebærer, at vi arbejder med fastlagte rutiner for at opnå den rigtige kvalitet på alle niveauer, samtidig med vi begrænser belastningen af vores følsomme miljø. Resultatet er sikkerhedsløsninger, der fungerer længe og bidrager til en bæredygtig udvikling, der hvor vi lever, arbejder og bor. 

Hovedtrækkene i vores kvalitetspolitik

Alle medarbejdere har medansvar for kvalitet, kontinuerlige forbedringer, aktiv kompetenceudvikling og for at udføre de enkelte opgaver korrekt. Vi opbygger tillid ved at opfylde eller overgå vores kunders behov og er stolte af at kunne leve op til de store miljøkrav, der stilles fra centralt hold.

Hovedtrækkene i vores miljøpolitik 

Vores miljøpåvirkning begrænses gennem bevidste handlinger baseret på viden fra analyser af miljøaspekter. Love og forordninger er minimumskrav i vores virksomhed. Vi stræber efter en løbende forbedring af vores virksomheds indvirkning på miljøet. Resultatet af vores miljøarbejde er tilgængeligt for alle interesserenter blandt vores kunder, leverandører, medarbejdere og myndigheder.

Certificate 800x450

CERTEGOs certifikater, licenser og godkendelser

En komplet sikkerhedsløsning er blandt andet baseret på korrekt allokering af de rigtige kompetencer i alle faser. Vores sikkerhedsinstallatører har dokumenterede kompetencer til at opfylde dit sikkerhedsbehov.

Læs mere

Kontakt CERTEGO

CERTEGO er din sparringspartner inden for sikkerhedsløsninger.
Find din lokale afdeling her!

Udfyld vores formular, så kontakter vi dig!