CERTEGO women in office 1200

CERTEGO står for ligestilling

En arbejdsplads med fuld ligestilling er attraktiv for både medarbejdere og kunder. Hos CERTEGO arbejder vi aktivt med ligestilling og stræber efter at forebygge og forhindre alle former for direkte og indirekte diskriminering

Uanset køn, alder, nationalitet, religion, seksuel orientering eller handicap – skal alle have lige rettigheder og muligheder i deres arbejde og karriereforløb. Vi ser medarbejder-mangfoldighed som en ressource - og ønsker en arbejdspladskultur, hvor alle ansatte kan udfolde og udvikle sig i deres arbejdsliv. Alle medarbejdere, midlertidigt ansatte og underentreprenører skal medvirke til, at diskriminering ikke finder sted. Vi fremmer og stræber efter et godt arbejdsmiljø og efter at tilbyde lige rettigheder og muligheder, uanset: 

  • køn
  • transkønnet identitet eller udtryk
  • etnisk tilhørsforhold
  • religion eller anden trosopfattelse
  • funktionsnedsættelse
  • seksuel orientering
  • alder 

Dette indebærer nultolerance i forhold til alle former for direkte og indirekte diskriminering uanset årsag. Dette gælder også instruktioner til andre om at diskriminere. 

CERTEGOs virksomhed har historisk set været mandsdomineret. Det er vigtigt for virksomheden at tiltrække flere kvindelige medarbejdere for at skabe en mere attraktiv og lige arbejdsplads. Det er vores målsætning at rekruttere og ansætte flere kvinder i stillinger inden for alle områder og niveauer. 

Kontakt CERTEGO

CERTEGO er din sparringspartner inden for sikkerhedsløsninger.
Find din lokale afdeling her!

Udfyld vores formular, så kontakter vi dig!