‹ Se alle nyheder Fremtiden for CERTEGO er bæredygtig og elektrisk

Fremtiden for CERTEGO er bæredygtig og elektrisk

7. juni 2024

For at reducere vores CO2-udslip har vi som mål at erstatte vores fossildrevne køretøjer med elbiler. 

I vores indkøbsafdeling i Sverige, arbejder Louise Erixon, som spiller en nøglerolle i CERTEGO's bæredygtighedsrejse mod 2025. Her arbejdes der på at reducere vores CO2-udslip og vi sigter vi mod at mindske antallet af fossildrevne biler, som vores medarbejdere kører. Louise har snart arbejdet et år hos os, og i den tid har der været stort fokus på bilflåden:

”At organisere og forbedre håndteringen af bilerne har været mit hovedansvar indtil videre. Jeg arbejder også med vores indirekte indkøbskategorier, hvilket betyder, at jeg blandt andet analyserer indkøbsbehov, optimerer vores omkostninger, samt forvalter og udvikler både nye og eksisterende leverandørrelationer,” fortæller Louise.

For at opnå vores bæredygtighedsmål spiller indkøbsafdelingen hos CERTEGO en central rolle i arbejdet. Dette betyder, at vi stiller højere krav til vores leverandører. Louise fortsætter:

”Der, hvor det er muligt, støtter jeg organisationen i at afskaffe den ældre fossildrevne bilflåde for at omstille og opnå vores miljømål. For at reducere vores udslip skal vores leverandører følge miljø- og bæredygtighedskriterier som en del af deres forpligtelser over for os. På denne måde påvirker vi, at hele leveringskæden følger miljøpraksis.”

Takket være medarbejdere som Louise kan CERTEGO fortsætte arbejdet mod en mere klimasmart fremtid. Vi ønsker at støtte FN's bæredygtighedsmål, og i 2025 sigter vi efter at CERTEGO har en bilflåde, med 50 % eldrevne biler.

‹ Se alle nyheder