‹ Se alle nyheder

CERTEGO Group offentliggør bæredygtighedsrapporten for 2021

8. juni 2022

CERTEGO Groups bæredygtighedsrapport for 2021, som blandt andet omhandler indsatsen for at håndtere emissioner og affald, sundhed, trivsel og sikkerhed for medarbejderne samt vigtigheden af at fremme ligestilling og mangfoldighed i branchen, er nu offentliggjort. Miljømæssig, sociale forhold og forretningsetik (ESG) er en integreret del af vores strategi, og vi intensiverer nu vores bestræbelser på, at analysere vores indvirkning på samfundet og miljøet omkring os.

Dette er CERTEGO's første bæredygtighedsrapport som selvstændig virksomhed – indtil ejerskiftet i 2021 har CERTEGO været omfattet af ASSA ABLOYs rapporter. Offentliggørelse af vores egen rapport er ikke kun en måde at vise, hvordan vi tager ansvar, men den giver også mulighed for bedre at forstå og styre vores indvirkning på mennesker og planeten. Lars Nilsson CEO, CERTEGO Group siger dette:

Personligt mener jeg, at alle kan gøre deres del, men større institutioner og virksomheder bør gå forrest. Vores bæredygtighedsarbejde fortsætter, og vi sigter mod at intensivere vores indsats endnu mere. Jeg vil lede en virksomhed, der tager føringen inden for bæredygtighed i sikkerhedsbranchen.. 

Rapportens indhold

Siden CERTEGO blev opkøbt i sidste halvdel af 2021, er der udgivet en lettere version af bæredygtighedsrapporten - inspireret af Global Reporting Initiative (GRI) standarder. Rapporten diskuterer blandt andet CERTEGO's ledelsesstruktur, hvordan vi interagerer med vores interessenter og vores mest prioriterede områder af bæredygtighedsarbejdet, nemlig: drivhusgasemissioner, affaldshåndtering, sikkerhed, sundhed og trivsel, mangfoldighed og ligeværdighed samt etik.

Emissioner og affaldshåndtering

Minimering af emissioner fra transport er en stor del af CERTEGO's bæredygtighedsarbejde, da vores installations- og serviceydelser ofte kræver besøg på kundens ejendom. Vi stræber efter at reducere transport gennem turplanlægning og ved at administrere support og fejlfinding gennem digitale værktøjer/fjernsupport. Både i forbindelse med service og installation af nye produkter har vi et bæredygtighedsfokus. Vores affaldshåndteringspraksis er baseret på cirkulær tænkning, og 55 % af vores affald i 2021 blev genanvendt, mens 45 % gik til energiudnyttelse.

Ansvar for sikkerhed, sundhed og trivsel

CERTEGO er forpligtet til at være en sikker, udviklende og attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Vi arbejder aktivt for at skabe en god sikkerhedskultur og har løbende uddannelse i værktøjer, rutiner og kompetencer, for derigennem at styrke arbejdsmiljøarbejdet i hele organisationen.

Medarbejdernes trivsel og engagement måles løbende gennem medarbejderundersøgelser, og vi bruger resultaterne som rettesnor for, hvilke indsatser der skal gøres. I 2022 vil der blive indført foranstaltninger med henblik på at overgå benchmarkindekset for dette års engagements- og ledelsesindeks. For eksempel introduceres pulsmåleværktøjer og -strukturer til CERTEGO Academy i alle fire lande, og vores værdigrundlag gennemgås, så det matcher virksomhedens mål og ambitioner.

Kvinder i sikkerhedsbranchen

Rapporten fremhæver behovet for at få flere kvinder til at søge ind i sikkerhedsbranchen. Udfordringen er fælles for hele branchen og vil kræve samarbejde mellem forskellige aktører og brancheorganisationer. Voksenuddannelse og branding er to vigtige måder, hvorpå vi kan gøre en forskel på området.

Sammenfattende kan det siges, at CERTEGO's arbejde med bæredygtighed vil intensiveres i de kommende år. Branchen som helhed står over for udfordringer, og CERTEGO ser det som sit ansvar at bidrage til et bæredygtigt samfund.


 

Læs rapporten i sin helhed her

 

‹ Se alle nyheder