My project-1 (47)

Vores miljøansvar

Eftersom att tjäna våra kunder är en grundläggande aspekt av vår verksamhet, kommer den primära källan till våra växthusgasutsläpp från våra egna fordon. Att minska användningen av fossila bränslen i vår fordonsflotta utgör därför vårt mest betydande bidrag till att mildra klimatförändringarna. Dessutom är vi stolta över att samarbeta nära med våra leverantörer för att bedöma och förse våra kunder med de mest hållbara och effektiva produkterna och komponenterna som möjligt.

Mål inom dessa fokusområden kan vara fler elbilar, minskade körrutter, hur produkter transporteras, avfall, bättre urval av hållbara produkter, återanvändning av produkter.

Detta område stöttar FN:s klimatmål

UN SDG 13 (Klimatåtgärder)

My project-1 (50)

Transport

Vores forpligtelse til at levere sikkerhedsløsninger døgnet rundt til vores kunder involverer ofte betydelig transport, især inden for installation og service. 

Læs mere
My project-1 (49)

Affald og emballage

Affaldshåndtering og emballagebrug er begge kritiske aspekter ved bæredygtighed, og det påvirker både miljøet og vores indtjening. 

Læs mere