CERTEGO women in office 1200

Mangfoldighed og inklusion

Vi ønsker at bygge de bedste teams og dette gør vi bedst ved at ansætte mennesker med forskellige færdigheder, personligheder og baggrunde. Hos CERTEGO arbejder vi aktivt med mangfoldighed og inklusion, og vi stræber efter at forebygge og forhindre alle former for diskrimination.

Med lighed mener vi kvinder og mænds ligestilling, rettigheder, pligter og muligheder. Alle medarbejdere samt kontraktansat personale og underleverandører skal bidrage til, at diskrimination ikke forekommer. Vi fremmer og stræber efter et godt arbejdsmiljø og efter at tilbyde lige rettigheder og muligheder uanset alder, køn, religion eller andre personlige aspekter. Det betyder nultolerance over for alle former for direkte og indirekte diskrimination uanset årsag. 

CERTEGOs forretning har historisk været domineret af mænd. Det er vigtigt for virksomheden at tiltrække flere kvindelige medarbejdere for at skabe en endnu mere attraktiv og lige arbejdsplads. Vi tilstræber at rekruttere og ansætte flere kvinder i stillinger inden for alle funktioner og på alle niveauer.

Mål 2023:

  • 20 % af alle medarbejdere i CERTEGO er kvinder
  • 27 % af CERTEGOs ledere er kvinder
  • Mindst én kvinde blandt de endelige kandidater, når der rekrutteres nye ledere

Mål 2025:

  • 25% af alle medarbejdere er kvinder
  • 30% af de ledende stillinger besiddes af kvinder

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Udfyld vores formular, så kontakter vi dig!