My project-1 (44)

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

CERTEGO har tilsluttet sig FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og anerkender det globale samarbejde, der er grundlaget for succes. Vi står bag alle disse mål, når vi udfører vores arbejde. Vi har identificeret fem bæredygtighedsmål, som vi vil have særlig fokus på, og som vi mener er mest relevante for vores forretning og hvor vi kan bidrage i den mest positive retning.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringer inden år 2030. De 5 mål, som vi har identificeret som mest relevante for CERTEGOs forretning, hvor vi kan bidrage mest og hvor vores påvirkning er størst, kan ses herunder, sammen med vores tilknyttede fokusområder.

GOAL 3 dk NEWLAST

Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper 

Vi faciliterer en sikker og god arbejdsplads og anerkender vigtigheden af en sund balance mellem arbejde og privatliv. Vi støtter mål 3 gennem følgende fokusområder:

 • Mangfoldighed og inklusion: Fremme af sundhed og trivsel for alle individer, uanset deres køn, alder, race, etnicitet eller ethvert andet aspekt af deres identitet, er kritiske aspekter af sundhed og velvære
 • Sikkerhed, sundhed og velvære: Fremme af sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen, og give adgang til sundheds- og forsikringsydelser
 • Bæredygtig forsyningskæde: Sikre, at de samme standarder for sikkerhed og sundhed som i CERTEGO opretholdes i hele værdikæden
goal 5 DK

Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

At fremme  ligestilling i virksomheden er mere end at implementere retningslinjer og stræbe efter en mangfoldig arbejdsstyrke. Branchen har brug for kulturelle forandringer før ligestilling bliver en realitet. Vi arbejder med dette gennem følgende områder:

 • Mangfoldighed og inklusion: Sikre lige løn, karriereudvikling og rekrutteringsmuligheder for både mænd og kvinder, samt tilskyndelse af kvinder til lederstillinger
 • Kompetenceudvikling: Øge bevidstheden om vigtigheden af mangfoldighed og inklusion, genkende kønsstereotyper og gøre det muligt for alle medarbejdere at bekæmpe uretfærdighed
goal 8 fiNAL dk

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

CERTEGO bidrager til mål 8 ved at sikre anstændige arbejdsforhold i hele værdikæden, økonomisk vækst og beskæftigelse, samt sikker og tryg håndtering af information og data. Områder relateret til dette:

 • Mangfoldighed og inklusion: Fair lønninger og fordele, fremme af mangfoldighed og ligestilling på arbejdspladsen, nultolerance over for diskrimination eller chikane
 • Sikkerhed, sundhed og velvære: Ved at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de ansatte
 • IT- og informationssikkerhed: Sikker håndtering af information og data understøtter udviklingen af et sikkert og bæredygtigt forretningsmiljø
 • Kompetenceudvikling: Kontinuerlig uddannelse og udviklingsmuligheder
 • Bæredygtig værdikæde: Sikre, at de samme standarder for sikkerhed, sundhed og velvære som i CERTEGO opretholdes i hele værdikæden
FINAL goal 12 DK

Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 

Mål 12 sigter mod at gøre mere med færre ressourcer gennem bæredygtig produktion, forbrug og affaldshåndtering. CERTEGO bidrager til dette gennem følgende fokusområder:

 • Emballage og affald: Implementering af egnet affaldshåndtering for papir-, plast-, metal-, el- og restaffald er en god start og vil blive implementeret i alle afdelinger, sammen med et større fokus på at reducere emballage i værdikæden
 • Kompetenceudvikling: Øge bevidstheden om, hvordan vores samfund og vi som enkeltpersoner kan arbejde for mere ansvarlig ressourcestyring, affaldshåndtering og reduceret emballagebrug.
 • Bæredygtig værdikæde: Dialog med vores partnere om affaldshåndtering, emballage og cirkulære forretningsmodeller
FINAL goal 13 DK

Klimaindsats

Handle hurtig for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 

CERTEGO støtter dette mål med følgende fokusområder: 

 • Transport: Vores største udledning af drivhusgasser kommer fra vores egne biler. At reducere brugen af fossile brændstoffer i vores bilpark er derfor vores største bidrag til mål 13
 • Kompetenceudvikling: Forbedre bevidstheden internt om klimaændringer og deres konsekvenser

 

 

 

Kontakt CERTEGO

CERTEGO er din sparringspartner inden for sikkerhedsløsninger.
Find din lokale afdeling her!

Udfyld vores formular, så kontakter vi dig!