Adfærdskodeks og ansvar hos CERTEGO

/global/scaled/2078x905x0x674x1000x435/Other-certegoDK-billeder-om-certego-om-certego-adfardskodeks-ligestilling.jpg

CEERTEGO og vores medarbejdere forpligter sig i forhold til vores interesser til at opretholde et højt niveau, når det handler om integritet og korrekt adfærd.

CERTEGO trorr på en ansvarlig, social og etisk adfærd og har også et ansvar over for vores medarbejdere i hele Skandinavien. Derfor har vi et adfærdskodeks, der gælder for alle vores medarbejdere. Adfærdskodekset gælder også alle vores forretningspartnere i forhold til de kontrakter, der underskrives. 

Adfærdskodekset beskriver rettigheder og etik 

Adfærdskodekset omfatter arbejdstageres rettigheder, menneskelige rettigheder, forbrugerinteresser og samfundsengagement, miljø, sundhed og sikkerhed samt forretningsetik. Adfærdskodekset erstatter ikke lovgivning, og hvis dele af indholdet er i modstrid med lovgivningen, er det lovgivningen, der har fortrinsret. Der kan opstå situationer, hvor der ikke findes særskilte retningslinjer. I disse tilfælde skal man agere i overensstemmelse med adfærdskodeksets retningslinjer. 

CERTEGO er en del af ASSA ABLOY-koncernen og følger dermed koncernens samlede adfærdskodeks.