CERTEGO står for ligestilling

En arbejdsplads med fuld ligestilling er attraktiv for både medarbejdere og kunder. Hos CERTEGO arbejder vi aktivt med ligestilling og stræber efter at forebygge og forhindre alle former for direkte og indirekte diskriminering.

Begrebet ligestilling inkluderer hos os mænds og kvinders lige værdi, rettigheder, forpligtelser og muligheder. Alle medarbejdere, midlertidigt ansatte og underentreprenører skal medvirke til, at diskriminering ikke finder sted. Vi fremmer og stræber efter et godt arbejdsmiljø og efter at tilbyde lige rettigheder og muligheder, uanset: 

  • køn
  • transkønnet identitet eller udtryk
  • etnisk tilhørsforhold
  • religion eller anden trosopfattelse
  • funktionsnedsættelse
  • seksuel orientering
  • alder 

Dette indebærer nultolerance i forhold til alle former for direkte og indirekte diskriminering uanset årsag. Dette gælder også instruktioner til andre om at diskriminere. 

CERTEGOs virksomhed har historisk set været mandsdomineret. Det er vigtigt for virksomheden at tiltrække flere kvindelige medarbejdere for at skabe en mere attraktiv og lige arbejdsplads. Det er vores målsætning at rekruttere og ansætte flere kvinder i stillinger inden for alle områder og niveauer. 

Som en del af ASSA ABLOY-koncernen følger vi koncernens adfærdskodeks - Læs mere i dette.

Læs også vores 'Gender Diversity Policy'.