Reklamation

/global/scaled/4271x1858x2x605x1000x435/Other-certegoDK-billeder-kundeservice-kundeservice-fejl-rapportering-reklamation.jpg

Ved reklamation kontakt din lokale CERTEGO afdeling. For at fremme ekspeditionen må du gerne ved henvendelse have fakturaen klar.

Eventuelle reklamationer vedrørende mangler ved leverede varer skal ske inden 14 dage fra fakturadato. Ved påviste mangler inden for dette tidsrum foretages – efter vores valg – enten ombytning eller udbedring af den mangelfulde vare uden beregning.

Såfremt varen – efter at være taget i brug – viser sig at være mangelfuld på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, som det ikke har været muligt at konstatere ved køberens modtagekontrol, påtager vi os ombytning eller udbedring af varen uden beregning. Dette forudsætter dog, at køber skriftligt har reklameret inden 8 dage regnet fra det tidspunkt, hvor manglen er konstateret, og at varen er returneret til os. Dog kan reklamation ikke ske senere end 1 år regnet fra leveringsdatoen. Anvendes varen mere intensivt end aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

Sælgers ansvar omfatter ikke skader som følge af ukorrekt anvendelse af varen, ligesom ansvaret ikke omfatter normal slitage og forringelser.

Kontakt dit lokale CERTEGO kontor, hvor medarbejderne står klar til at hjælpe dig.