Støtte til projektledere

/global/scaled/5616x2443x0x461x1000x435/Other-certegoDK-billeder-branscher-losningar-radgivning-brancher-projektledare.jpg

CERTEGO hjælper projektledere og andre projekteringsansvarlige med projektering og implementering af sikkerhedsløsninger ved nybygning og renoveringsarbejde.

CERTEGO producerer gode og gennemtænkte beslagsløsninger, som forenkler bestillingen af døre, når det handler om udfræsninger og eventuelle forstærkninger. 

Et godt forarbejde sparer tid og penge 

Vi anbefaler kunderne at involvere os så tidligt som muligt i projekteringsfasen, så vores specialister kan udarbejde gennemtænkte og omkostningseffektive sikkerhedsløsninger. 

Beslagsløsningerne giver et godt grundlag for vurdering af forskellige leverandører, kvalitetsniveauer og volumener. Vi hjælper med at afklare grænsesnittet mellem de forskellige faggrupper, som skal arbejde på samme dørmiljø. 

Beslagslisten sikrer at gældende regler og forskrifter med hensyn til brand, evakuering og indbrudssikring overholdes. 

Korrekt dokumentation

Vi leverer D&V dokumentation (drift og vedligehold) til de kunder, der har behov for det. Denne dokumentation anbefales, da den ved aktiv anvendelse bidrager til en optimal levetid og funktionalitet på de valgte løsninger.

Vi leverer løsninger, der opfylder alle gældende krav og påbud

CERTEGO sørger for, at sikkerhedsløsningerne overholder gældende love, forskrifter, påbud, retningslinjer og anbefalinger fra blandt andet:

  • F&P – Forsikring & Pension
  • EU standarder - europæiske standarder
  • DS standarder - danske standarder
  • Bygningsreglementet
  • Stærkstrømsreglementet

Kontakt os vedr. din sikkerhedsløsning

Kontakt CERTEGO for at få hjælp til at udarbejde en optimal sikkerhedsløsning. Så er du sikker på at være i trygge hænder. Hvis du ønsker yderligere information, kan du kontakte nærmeste CERTEGO-kontor.