My project-1 (53)

 

 

Sådan arbejder CERTEGO med bæredygtighed

“Jeg er ansvarlig” er en af vores kerneværdier og en integreret del af vores forretningsfilosofi. For os handler bæredygtighed om ansvarlighed – om at tage ansvar. Ansvar for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø, træffe klimavenlige valg og opbygge en solid og langsigtet rentabel organisation. Vores mål er at blive den mest ansvarlige virksomhed i vores branche, en frontløber inden for bæredygtighed. Som førende i branchen kan vi bidrage til en sikrere og mere bæredygtig verden.

I 2022 gennemførte vi vores første væsentlighedsanalyse. Det gav os en bedre forståelse af den indvirkning, vi har på værdikæden, og af de forventninger, vores interessenter har til os, når det kommer til bæredygtighed. Indsigterne fra analysen hjalp os med at prioritere fokusområder, udvælge mål, nøgletal og forbedringsaktiviteter og danner grundlag for vores strategi og rammer inden for bæredygtighed. 

Vores bæredygtighedsarbejde er opdelt i tre områder; Miljø, Social og Forretningsetik (ESG). Inden for disse områder har vi kortlagt syv prioriterede områder som kritiske for vores fremtidige arbejde med bæredygtighed.

Læs mere om vores aktiviteter inden for disse områder her på siden eller i vores bæredygtighedsrapport for 2022.

Sustainability Report 2022 smal50

My project-1 (42)

Socialt ansvar

CERTEGOs succes er baseret på kompetente, engagerede og motiverede mennesker. Vi stræber efter at være en arbejdsplads, der tilbyder et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor du har mulighed for at udvikle færdigheder og lære nye ting. Vores medarbejdere er det vigtigste vi har i CERTEGO, og deres sundhed, sikkerhed og velbefindende er helt grundlæggende for os. 

Læs mere
My project-1 (45)

Miljøansvar

Klimakrisen er vor tids største udfordring, og det er afgørende at vi alle tager skridt til at reducere vores negative påvirkning. Vores største emissioner kommer fra transport, og vi måler drivhusgas-emissioner i Scope 1 og Scope 2 i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). I 2023 vil vi også begynde at måle emissioner i Scope 3 (de indirekte emissioner relateret til køb af varer og tjenester fra leverandører). 

Læs mere
My project-1 (43)

Virksomhedsansvar

Vi ønsker en åben virksomhedskultur med høje etiske standarder baseret på respekt og samarbejde. CERTEGO har nultolerance over for blandt andet diskrimination, chikane, kriminalitet, korruption og miljøovertrædelser, og vi forventer det samme af vores partnere. Virksomhedsansvar for os er at opbygge en langsigtet, rentabel og etisk forsvarlig organisation. 

Læs mere
My project-1 (38)

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er hele verdens fælles arbejdsplan om at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringer inden år 2030. Læs mere om de områder, vi har identificeret som mest relevante for CERTEGOs forretning, og de mål, vi kan bidrage mest til. 

Læs mere
My project-1 (33)

CEO har ordet

I august 2022 blev Jonas Granath udnævnt til ny administrerende direktør for CERTEGO-koncernen. Læs om hans rejse indtil videre, og hvilke skridt vi tager for at gøre CERTEGO til branchens mest ansvarlige virksomhed og sammen skabe en sikker og bæredygtig fremtid.

Læs mere

Kontakt CERTEGO

CERTEGO er din sparringspartner inden for sikkerhedsløsninger.
Find din lokale afdeling her!

Udfyld vores formular, så kontakter vi dig!