Konsulenttjenester sikkerhed og projektering

/global/scaled/4992x2172x0x377x1000x435/Other-certegoDK-billeder-produkter-ydelser-erhverv-konsulenttjenester-sikkerhed-energi.jpg

CERTEGO hjælper arkitekter, ingeniører og sikkerhedschefer m.fl. med projektering og vejledning om sikkerhedsstatus.

Projekteringsrådgivning:

CERTEGO hjælper arkitekter, ingeniører og sikkerhedschefer m.fl. med projektering og vejledning om sikkerhedsstatus.

Hos CERTEGO bistår vores professionelle medarbejdere med rådgivning i forbindelse med nybyggeri og renovering af private ejendomme, institutioner, erhvervsvirksomheder og industrianlæg.

Vi sparrer dig grundigt gennem hele fasen og foretager bl.a. risikovurdering og analysering af nødvendigt sikkerhedsniveau, samtidig med vi rådgiver omkring sikring, beregning af beslåning af projekter, udarbejdelse af komplette beslagspecifikationer, produktoversigter m.m.

Sikkerhedsstatus:

Enhver bygnings dørmiljøer kan sikres med systematisk sikkerhedsarbejde.

Med udgangspunkt i opgavens kompleksitet udfører konsulenter og sikringsteknikerne hos CERTEGO sikkerhedstjek, der tilgodeser behovene for både bygningens brugere og ejere. I samspil med kunden udarbejder vi en sikkerhedsløsning, der er skræddersyet til det aktuelle trusselsbillede.

For at opnå den bedst mulige effekt af arbejdet anbefaler vi, at kunderne involverer os tidligst muligt i projekteringsfasen, så vores konsulenter og sikringsteknikere hurtigst muligt kan udarbejde gennemtænkte og omkostningseffektive sikkerhedsløsninger. 

For yderligere information, ring til din lokale CERTEGO afdeling.