CERTEGO arbejder aktivt med miljø og kvalitet

/global/scaled/4992x2173x0x1157x1000x435/Other-certegoDK-billeder-om-certego-om-certego-miljo-kvalitet.jpg

Kvalitets- og miljøspørgsmål er en selvfølge i dag – og meget vigtige for CERTEGO. Vi er stolte over vores kvalitetsledelsessystem, der er certificeret i henhold til ISO 9001.

Certificering i henhold til ISO 9001 indebærer, at vi arbejder med fastlagte rutiner for at opnå den rigtige kvalitet på alle niveauer, samtidig med vi begrænser belastningen af vores følsomme miljø. Resultatet er sikkerhedsløsninger, der fungerer længe og bidrager til en bæredygtig udvikling, der hvor vi lever, arbejder og bor. 

Hovedtrækkene i vores kvalitetspolitik 

Alle medarbejdere har medansvar for kvalitet, kontinuerlige forbedringer, aktiv kompetenceudvikling og for at udføre de enkelte opgaver korrekt. Vi opbygger tillid ved at opfylde eller overgå vores kunders behov og er stolte af at kunne leve op til de store miljøkrav, der stilles fra centralt hold.

Hovedtrækkene i vores miljøpolitik 

Vores miljøpåvirkning begrænses gennem bevidste handlinger baseret på viden fra analyser af miljøaspekter. Love og forordninger er minimumskrav i vores virksomhed. Vi stræber efter en løbende forbedring af vores virksomheds indvirkning på miljøet. Resultatet af vores miljøarbejde er tilgængeligt for alle interesserenter blandt vores kunder, leverandører, medarbejdere og myndigheder.