CERTEGO skal være en udviklende og attraktiv arbejdsplads

Som ledende sikkerhedsleverandør i Norden er vi afhængige af at være konkurrencedygtige i alle led. For at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere fokuserer vi på at være en udviklende og attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere.

For at nå vores ambitiøse målsætninger og visioner forventer vi, at vores medarbejdere er kompetente, og at de udviser stolthed, proaktivitet og tryghed i deres arbejde. Dette stiller krav til os som arbejdsgiver. Vores medarbejdere skal føle sig medinddraget og vigtige. De skal have de rigtige kvalifikationer og den rigtige erfaring. De skal have et stærkt engagement i arbejdet med sikkerhed for øje. Hvordan fastholder og tiltrækker CERTEGO disse dygtige medarbejdere? 

Svaret ligger i vores vision: ”Vi skal være en udviklende og attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere”. Selvom vi forventer en stor grad af selvstændighed, ønsker vi samtidig at tilrettelægge og give mulighed for udvikling.

Vores medarbejdere skal udvikle sig i takt med samfundet og ikke mindst i tråd med vores vision. Det er kun på denne måde, vi kan opretholde vores position som førende sikkerhedsleverandør i Norden.

Følg os på LinkedIn

CERTEGO er på LinkedIn. Hvis du er ansat, kan du tilføje din profil til virksomheden.